Wiosenne porządki w naszych planach.

Dlaczego planowanie w działalności biznesowej jest tak ważne, a wiosna to idealny czas na porządki w naszych planach?

Wiosenne dni są dłuższe i cieplejsze. Powoli otrząsamy się z zimowego lenistwa i wychodzimy spod koców, skracamy wieczorne posiadówki przed Netflixem i planujemy wiosenne zmiany. Przyroda budzi się do życia, a my czujemy przypływ sił i motywacji do działania.

Tradycja wiosennych porządków.

Domowe porządki wraz z nastaniem wiosny to zwyczaj, który mocno zakorzenił się w polskiej kulturze. Co roku na wiosnę bierzemy się za wielkie sprzątanie, żeby przygotować mieszkanie na Wielkanoc i symbolicznie zakończyć zimowy sezon. Jest to potrzebne, ponieważ w posprzątanej i oczyszczonej przestrzeni  żyje się łatwiej i przyjemniej. Tak samo, jak domem, powinniśmy zająć się sobą i uporządkować własne cele, szczególnie te biznesowe.

Wiosenny przegląd biznesowych planów.

Wiosna to perfekcyjny czas, żeby przyjrzeć się naszym planom, i sprawdzić czy wszystko idzie tak jak powinno. Pamiętajcie, że planowanie nie jest wyłącznie zrobieniem listy naszych celów, ale także sprawdzaniem co jakiś czas czy wszystko jest realizowane zgodnie z ustaleniami i czy nic nie zostało przeoczone w natłoku rzeczy do zrobienia.

Jeśli jednak jeszcze nie przygotowałaś planu, to najwyższy czas, żeby go stworzyć. Planowanie to ważna czynność, która pozwala uporządkować naszą zawodową działalność i zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem.

Oczywiście podstawą planowania jest pomysł na biznes uwzględniający nasze zainteresowania, możliwości, umiejętności i zdolności. Im dokładniej to przemyślimy, tym większą mamy szansę na sukces, bo praca powinna dawać nam możliwość realizacji swoich pasji, a nie wyłącznie możliwość zarabiania. 

Jeśli ten etap masz za sobą i już prowadzisz działalność lub planujesz jej rozpoczęcie, to trzeba jasno określić przyszłe cele i sposób ich realizacji. Pozwoli nam to ustawić działania w priorytetowej kolejności i zsynchronizować je z pozostałymi elementami, jak ludzie, czas i nasze zasoby. Planowanie jasno wytycza nam drogę do sukcesu oraz rozwoju działalności, bo łatwiej jest osiągnąć swoje cele, kiedy mamy zaplanowane, w jakim kierunku idziemy.

Czy planowanie w małym biznesie jest potrzebne?

Może się wam wydawać, że działalność jednoosobowa albo na małą skalę zwalnia z planowania. Przecież nie ma tak dużo spraw do „ogarnięcia”, a w pamiętaniu o wszystkim pomagają fiszki. Hmmm…..nic bardziej mylnego. Planowanie znacznie zwiększy efektywność waszych działań. Będziecie działać szybciej i skuteczniej. A jak przygotować taki plan krok po kroku?

CEL. Na początku należy przeanalizować nasze potrzeby i zamierzenia i wyznaczyć cele do osiągnięcia w przyszłości. Wyznaczamy cele małe i duże, krótko- i długoterminowe. Każdy cel musi być konkretnie opisany, realny i pozwalać na określenie, w jakim stopniu został zrealizowany, czyli musi być mierzalny.

ANALIZA ZASOBÓW. Krok kolejny to przeanalizowanie zasobów posiadanych: materialnych, niematerialnych, ludzkich, finansowych i określenie zasobów potrzebnych na przyszłość. Jest to ważny etap i dokładnie zastanówcie się, jakie są wasze potrzeby i jakie zasoby są niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych celów. Często zdarza się, że nie można od razu przejść do realizacji planu działań, gdyż niektóre cele wymagają zaangażowania dodatkowych nakładów oraz określonej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ I PRZYSZŁOŚCI pod kątem zmian, które mogą przydarzyć się w przyszłości

WYZNACZENIE ZADAŃ I DZIAŁAŃ, które mają się przyczynić do uzyskania zamierzonych celów

ANALIZA KONSEKWENCJI związanych z podjęciem lub niepodjęciem konkretnych działań

WYZNACZENIE SPOSOBÓW KONTROLI I MONITORINGU EFEKTÓW realizowanych założeń.

Planujmy naszą działalność, bo korzyści z planowania są duże. Możemy realnie wpływać na kreowanie przyszłości naszego biznesu i łatwiej przewidywać ryzyko, a także przygotować się na ewentualny kryzys. Możemy wyraźnie określić cele i kierunki rozwoju, do których będziemy zmierzać, co pozwoli na efektywne zarządzanie. Zaoszczędzimy czas i wyeliminujemy zbędne czynności. Będziemy działać szybciej, łatwiej i skuteczniej. A jeśli masz kłopot z samodzielnym przygotowaniem planu, to skontaktujcie się ze mną i razem przejdziemy całą ścieżkę.

Przeczytaj również artykuł

Biznes zgodny z wartościami, czyli jaki? Lekki, łatwy i przyjemny!


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.